Versandkosten nach USA


253

Fedex Economy

Ab Gewicht Versandkosten
0.00 kg 45.82 €
0.50 kg 49.92 €
1.00 kg 53.49 €
1.50 kg 61.29 €
2.50 kg 75.57 €
5.00 kg 99.90 €
10.00 kg 116.03 €
15.00 kg 172.55 €
291

DHL Paket

Ab Gewicht Versandkosten
0.00 kg 41.50 €
3.00 kg 51.50 €
5.00 kg 77.50 €
10.00 kg 129.50 €
20.00 kg 189.00 €